Wywiady i artykuły

Publikacje i informatory

Przepisy prawne
Informacje o projekcie
Adresy i telefony
Linki
Kontakt
Powrót do strony głównej

 
Adresy i telefony

 

Organizacje i instytucje

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
 00-513 Warszawa
Tel. 22-661-10-00 Adresy i telefony Państwowej Inspekcji Pracy

Główny Inspektorat Pracy
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42
fax: (22) 420 34 57, (22) 420 37 20
http://www.pip.gov.pl/


Okręgowe Inspektoraty Pracy

15-483 Białystok ul. Fabryczna 2
tel.: (85) 678 57 00, fax: (85) 742 27 73
85-012 Bydgoszcz, Plac Piastowski 4a
tel.: (52) 320 24 00, fax: (52) 321 42 40
80-819 Gdańsk, ul. Okopowa 7
tel.: (58) 520 18 22-23, fax: (58) 520 18 24
40-017 Katowice, ul. Graniczna 29
tel.: (32) 60 41 208, (32) 60 41 215; fax: (32) 60 41 251
25-314 Kielce, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4
tel.: (41) 343 82 76; (41) 344 43 65; fax: (41) 340 32 01
31-011 Kraków, Plac Szczepański 5
tel.: (12) 422 90 82, (12) 424 04 50; fax: (12) 421 50 11
20-011 Lublin, Al. Piłsudskiego 13
tel.: (81) 532 42 01, (81) 532 59 18; fax: (81) 532 59 18
90-441 Łódź, Al. Kościuszki 123
tel.: (42) 636 23 13; fax: (42) 636 85 13
10-512 Olsztyn, ul. Kopernika 29
tel.: (89) 527 42 75, (89) 527 60 82; fax: (89) 527 60 82
45-706 Opole, Plac Piłsudskiego 11a
tel.: (77) 470 09 00, (77) 470 09 13; fax: (77) 457 42 07
61-807 Poznań, ul. Św. Marcin 46/50
tel.: (61) 859 90 00, (61) 859 90 01; fax: (61) 859 90 15
35-234 Rzeszów, ul. Gen. St. Maczka 4
tel.: (17) 717 20 00, (17) 717 20 10 ; fax: (17) 717 20 20
71-663 Szczecin, ul. Pszczelna 7
tel.: (91) 431 19 29, (91) 431 19 31; fax: (91) 431 19 32
00-973 Warszawa, ul. Lindleya 16
tel.: (22) 583 16 12, (22) 583 17 00; fax: (22) 621 92 72
51-621 Wrocław, ul. Zielonego Dębu 22
tel.: (71) 371 04 30, (71) 371 04 68; fax: (71) 371 04 70
65-722 Zielona Góra, ul. Dekoracyjna 8
tel.: (68) 451 39 00, (68) fax: (68) 451 39 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Patroni medialni

 

z

 

   
         
Strona powstała w ramach projektu  „Strefa aktywnych kobiet” realizowanego przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.