Wywiady i artykuły

Publikacje i informatory

Przepisy prawne
Informacje o projekcie
Adresy i telefony
Linki
Kontakt
Powrót do strony głównej

 

Dajesz pracę

 

z

Zarządzanie wiekiem w pytaniach i odpowiedziach
Poradnik dla pracodawców
(więcej)
pod red. Małgorzaty Łojkowskiej

W wielu krajach europejskich, w tym także w Polsce, promuje się w ostatnim czasie zarządzanie wiekiem, jako ważny element polityki zarządzania personelem. Dzieje się tak z kilku powodów. Pierwszym z nich jest fakt, że pracodawcy coraz bardziej świadomie podchodzą do spraw związanych z zatrudnieniem i coraz więcej z nich zauważa, że zróżnicowanie wiekowe zespołu pozytywnie wpływa na jego efektywność. Drugim powodem jest potrzeba przystosowania organizacji do zmian jakie nastąpią w najbliższym czasie na rynku pracy. Zachodzące obecnie procesy demograficzne skutkować będą już wkrótce istotnym spadkiem liczby osób w wieku produkcyjnym.

   
z

Oni wiedzą lepiej (więcej)
Małgorzata Olszewska

Osoby 50+ to dla polskich pracodawców przede wszystkim nieocenione źródła wiedzy. Rodzime firmy starają się jak najlepiej wykorzystać te umiejętności, a w perspektywie – zadbać o ich przekazanie młodszym zatrudnionym.
Centrum Techniki Okrętowej SA w Gdańsku wymaga od pracowników wykształcenia, kreatywności oraz odpowiedzialności. Nic dziwnego, bo zajmuje się badaniami oraz tworzeniem innowacyjnych projektów dla przemysłu morskiego. Świadczy usługi innym branżom gospodarki, a w swojej wizytówce internetowej podkreśla, że robi to „na najwyższym poziomie”.   
z

Jutro pracowników zaczyna się dzisiaj (więcej)
Małgorzata Olszewska

Proces zarządzania wiekiem zaczyna się już w momencie, gdy… pracownicy są młodzi. Wymaga on bowiem szerokiego spojrzenia na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, zorganizowania wszystkich sfer jego działania – od rekrutacji, przez szkolenia, kierowanie karierą oraz ustalanie dogodnego trybu pracy, po procedury odchodzenia na emeryturę. Praktycznie każdy z tych aspektów – może z wyjątkiem emerytury – odnosi się do wszystkich zatrudnionych, niezależnie od wieku.   
z

Równe traktowanie ze względu na wiek i płeć (więcej)
Katarzyna Wencel

Polskie prawo zakazuje dyskryminacji. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że wszyscy jesteśmy równi wobec prawa i mamy prawo do równego traktowania przez władze publiczne. W kodeksie pracy znajdziemy wyraźny zakaz wszelkich form dyskryminacji w zatrudnieniu m.in. ze względu na wiek i płeć, ale także niepełnosprawność, pochodzenie etniczne oraz orientację seksualną. Jak nie dyskryminować oraz nie narazić się na konsekwencje prawne w kolejnych częściach materiału.   
z

Analiza sytuacji osób starszych w zatrudnieniu oraz przepisów prawnych pod kątem wprowadzania przez polskich pracodawców systemów zarządzania wiekiem. Możliwości i braki. (więcej)
Karolina Kędziora

Im mniejszy przyrost naturalny, tym bardziej kurczy się liczba pracowników, którzy utrzymują coraz liczniejszych emerytów. za niecałe 20 lat na polskim rynku pracy osoby po 45 roku życia będą stanowiły prawie połowę populacji osób w wieku produkcyjnym, natomiast prawie 25 mieszka ców Polski będzie miało powyżej 65 lat.W związku z powyższym, pracodawcy w Polsce, mają ostatnią szansę, aby przystosować istniejące systemy zarządzania firmą, w taki sposób, żeby byli zdolni pozyskać bądź zatrzymać osoby starsze jako pracowników.

   
z

System zarządzania wiekiem w Polskich firmach (więcej)
Małgorzata Rawińska

Od  paru lat czytamy i słyszymy, że społeczeństwo się starzeje. Czasem zwrócimy na to uwagę, czasem puścimy mimo oczu i uszu, nie zastanawiając o co tak naprawdę  chodzi.  A oznacza to ni mniej, ni więcej, że średnia długość życia ludzkiego się wydłuża. W Polsce w ostatnim półwieczu o 17 lat. Obecnie co szósta osoba w naszym kraju ma 50 i więcej lat, a GUS prognozuje, że w 2030 roku wiek ten osiągnie co trzecia.

   
   
z

50+? Imponuje zaangażowaniem! (więcej)
Małgorzata Olszewska

Zarządzanie wiekiem – age management – to w skrócie zespół działań, które kształtują funkcjonowanie firmy w taki sposób, żeby stała się miejscem przyjaznym dla każdego pracownika, niezależnie od jego wieku, stażu pracy i stanowiska, jakie zajmuje.

   
   
z

Całe życie to rozwój, zalety wieku 50 plus (więcej...)
Agnieszka Czapczyńska

W rdzennych kulturach wiek 50 plus był zaszczytnym momentem, który otwierał drzwi do kręgu starszyzny. Umiano dostrzegać i wykorzystywać zalety, które przynosi dojrzałość – intuicję, doświadczenie, zdolność do wykraczania poza chwilowy zysk oraz widzenia interesu całości.

   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Warto przeczytać:
z Od pomysłu do działania - poradnik dla kobiet aktywnych 50+
z

Zarządzanie wiekiem w pytaniach i odpowiedziach dla pracodawcy

z

Oni wiedzą lepiej

z

Jutro pracowników zaczyna się dzisiaj

z

Irytacja na Ligę Mistrzów i BAR zielonogórzanek

z

Czym jest dyskryminacja - rozpoznawanie, zapobieganie - cztery części

z

Tam, gdzie świeci słońce

z

Życie zaczyna się
na 2655 m.n.p.m.

z "Lubię ludzi ruszyć" - rozmowa Aktywnych
z W kręgu kobiet 50+
z 50+? Imponuje zaangażowaniem!
z Pięćdziesiątka z puzzli
z Kilka słów o Curriculum Vitae
z Trudne rozmowy - o rozmowie kwalifikacyjnej
z W drodze do pracy - dlaczego warto zatrudnić właśnie Ciebie
z Całe życie to rozwój - zalety wieku 50 plus
z Umowa o dzieło - przepisy
z Umowa zlecenie - przepisy
z O projekcie Strefa Aktywnych kobiet
z

Materiały w sieci

Patroni medialni

 

z

 

 

   
         
Strona powstała w ramach projektu  „Strefa aktywnych kobiet” realizowanego przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.