Wywiady i artykuły

Publikacje i informatory

Przepisy prawne
Informacje o projekcie
Adresy i telefony
Linki
Kontakt
Powrót do strony głównej

 
Publikacje i informatory
 
z

Zarządzanie wiekiem w pytaniach i odpowiedziach - poradnik dla pracodawców

   
z

Od pomysłu do działania - poradnik dla kobiet aktywnych 50+

   
z

Równe traktowanie ze względu na wiek i płeć - cztery części

   
z

Prawne postawy zarządzania wiekiem w pytaniach i odpowiedziach. - do ściągnięcia

   
z

Analiza sytuacji osób starszych w zatrudnieniu oraz przepisów prawnych pod kątem wprowadzania przez polskich pracodawców systemów zarządzania wiekiem. Możliwości i braki. . - do ściągnięcia

   
z Zakładanie NGO - organizacji pozarządowej. - do ściągnięcia
   
z Jak założyć działalność gospodarczą - do ściągnięcia
   
z

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93)

   
z
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141)
   
z
Przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy zlecenia
   
z
Przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy o dzieło
   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Patroni medialni

 

z

 

   
         
Strona powstała w ramach projektu  „Strefa aktywnych kobiet” realizowanego przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.