Wywiady i artykuły

Publikacje i informatory

Przepisy prawne
Informacje o projekcie
Adresy i telefony
Linki
Kontakt
Powrót do strony głównej

 
Przepisy prawne

 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93)

   
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141)
   
Przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy zlecenia
   
Przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy o dzieło

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Patroni medialni

 

z

 

 

   
       
Strona powstała w ramach projektu  „Strefa aktywnych kobiet” realizowanego przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.